Türkiye-Almanya Hükümeti Arasında Mücrimlerin İadesine Dair 03.09.1930 Tarihli Anlaşmanın 19. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Mektup Teatisi Suretiyle Yapılan Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Adli Yardımlaşma ve Yabancı Belge ve Kararların Geçerliliği
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Almanya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Bonn (08.12.1965)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
08.12.1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 08.12.1966
Sayısı: 806


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 21.12.1966
Resmi Gazete Sayısı: 12483
Düstur Kaydı: V (6/1) 318