Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmalarına Dair Anlaşma (Ek ve Mektuplar)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma ve Ek Mektuplar
Konuları: Hava ve Uzay
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Norveç
Dili: Fransızca
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
11. Madde uyarınca yapılan nota teatisi üzerine 20.01.1949 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: *26 UNTS; 137.Reg.No.384


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 01.10.1949
Sayısı: 5302
Resmi Gazete Tarihi: 15.01.1949
Resmi Gazete Sayısı: 7106
Düstur Kaydı: III (30) 107


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 15.01.1949
Resmi Gazete Sayısı: 7106
Düstur Kaydı: III (30) 107