Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Mün'akit İkamet, Ticaret ve Seyrüsefain Mukavelenamesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mukavelename
Konuları: İkamet, Ticaret ve Seyrüsefain
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Romanya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (06.11.1929)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
34. Madde uyarınca onay belgelerinin Bükreş'te teatisinden 15 gün sonra 15.01.1930 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: *112 LoNTS, 139.Reg.No.1613-8 LT, 632


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 1672
Resmi Gazete Tarihi: 21.06.1930
Resmi Gazete Sayısı: 1525
Düstur Kaydı: III (11) 1396 (485)


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 21.06.1930
Resmi Gazete Sayısı: 1525
Düstur Kaydı: III (11) 1396 (485)