Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askıda Olan Mali Meselelerin Halline Dair 22.06.1965 Tarihinde Bükreş'te İmzalanan Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Romanya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Bükreş (22.06.1965)
Diğer Bilgiler: AHMET YAVUZ


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 789


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 15.12.1966
Resmi Gazete Sayısı: 12478
Düstur Kaydı: V (6/1) 32