Türkiye ve Sosyalist Sovyet Gürcistan Cumhuriyeti Ahalisinin Hududun Diğer Tarafında Bulunan Mer'alardan Sureti İstifadelerine Dair Mukavelename

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mukavelename
Konuları: Ülke ve Sınırlar
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Gürcistan
İmza Yerleri ve Tarihleri: Tiflis ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Onay belgeleri 12.02.1928 tarihinde Ankara'da teati edilmiştir.
Diğer Bilgiler: *Ekte sunulan 1340 sayılı Kanun ile Mukavelenamenin süresi 4 ay uzatılmıştır. *Ekte sunulan 6586 sayılı Kararname ile Mukavelenin süresi (mezkur mukavele yerine kaim olacak diğer mukavelenin Rus heyeti murahhasasiyle müzakeresine devam edilmek üzere) 4 ay temdid edilmiştir.


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 610
Resmi Gazete Tarihi: 20.04.1925
Resmi Gazete Sayısı: 95
Düstur Kaydı: III (6) 146


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 20.04.1925
Resmi Gazete Sayısı: 95
Düstur Kaydı: III (6) 147