Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Veteriner Anlaşması ve Ekleri

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Tarım ve Hayvancılık
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Rusya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Moskova (24.02.1967)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
7. Madde uyarınca 31.08.1967 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: 643 UNTS, 154.Reg.No.9190-ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 17.05.1967
Sayısı: 6/8188
Resmi Gazete Tarihi: 19.06.1967
Resmi Gazete Sayısı: 12625
Düstur Kaydı: V (6/2) 1980