İskendeun Demir ve Çelik Tesislerinin Finansmanının Tamamlanması Maksadıyla10.10.1969 Tarihinde Teati Olunan Mektuplarda Öngörülen 113.7 Milyon ABD Doları Tutarındaki Ek Kredi İle İlgili Olarak Sovyetler Birliği ile Varılan Mutabakatı Tespit Eden Yetkiye İstinaden Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Rusya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (21.08.1970)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Teati tarihi olan 21.08.1970 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 02.10.1970
Sayısı: 7/1367
Resmi Gazete Tarihi: 22.10.1970
Resmi Gazete Sayısı: 13647
Düstur Kaydı: V (9/2) 3015