Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine Dair Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Komşuluk İlişkileri
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Rusya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (26.10.1973)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 26.06.1975
Sayısı: 1916
Resmi Gazete Tarihi: 07.07.1975
Resmi Gazete Sayısı: 15288
Düstur Kaydı: V (14/2) 3101


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 08.08.1975
Sayısı: 7/10394
Resmi Gazete Tarihi: 10.12.1975
Resmi Gazete Sayısı: 15438
Düstur Kaydı: V (15/1) 209