Türkiye-Suriye Arasında İmzalanan Hudutta Emniyetin Sağlanması Hakkında Protokol

Türü: İki Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Ülke ve Sınırlar
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Suriye
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (03.05.1926)
Diğer Bilgiler: Suriye 1946 Yılına Kadar Fransız Mandası Altında-ÖKÇÜN