Türkiye-Suriye Hududu Üzerinde Demiryollarının İşletilmesi Tarzına Dair Türkiye-Fransa Hükümeti Arasında Yapılan Mukavelename, Protokol ve İlişkileri

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mukavelename ve Protokol
Konuları: Ülke ve Sınırlar-Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Suriye
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
İmza tarihi olan 27.10.1932 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: *136 LoNTS, 23 Reg.No.3121-12 LT, 285


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 04.07.1934
Sayısı: 2401
Resmi Gazete Tarihi: 15.04.1934
Resmi Gazete Sayısı: 2676
Düstur Kaydı: III (15) 321 (203)


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 15.04.1934
Resmi Gazete Sayısı: 2676
Düstur Kaydı: III (15) 321 (203)