Çorum-Çankırı Kırsal Projesine Teknik Danışmanlık Desteği II. Safha Konulu Nihai Proje Revizyonu Belgesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Revizyon Belgesi
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
İmza Yerleri ve Tarihleri: (22.03.1985)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 26.04.1985
Sayısı: 85/9406
Resmi Gazete Tarihi: 06.06.1985
Resmi Gazete Sayısı: 18776
Düstur Kaydı: V (24/2) 1681