İstihdam Yaratma ve İşgücü Piyasası Politikalarını Geliştirme Konulu Proje Değişiklik Belgesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Değişiklik Belgesi
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
İmza Yerleri ve Tarihleri: (15.05.1985)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 06.06.1985
Sayısı: 85/9578
Resmi Gazete Tarihi: 14.07.1985
Resmi Gazete Sayısı: 18811
Düstur Kaydı: V (24/2) 1874