DSİ Personelinin Eğitim ve Destekleme Konulu Proje Değişiklik Belgesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Değişiklik Belgesi
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
İmza Yerleri ve Tarihleri: (14.06.1985)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 10.07.1985
Sayısı: 85/9679
Resmi Gazete Tarihi: 09.08.1985
Resmi Gazete Sayısı: 18837
Düstur Kaydı: V (24/2) 1997