TUR/82/004 Sayılı MTA Eğitim ve Teknik Yardım Konulu Proje Değişiklik Belgesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Değişiklik Belgesi
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
İmza Yerleri ve Tarihleri: (25.03.1986)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 29.04.1986
Sayısı: 86/10644
Resmi Gazete Tarihi: 26.05.1986
Resmi Gazete Sayısı: 19118
Düstur Kaydı: V (25) 977