TUR/85/005 Numaralı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Ana Planı ve Raylı Toplutaşıma Sistemi Projesine Teknik Yardım Konulu Proje Dokümanı

Türü: İki Taraflı
Tipi: Proje Dokümanı
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
İmza Yerleri ve Tarihleri: (29.04.1986)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 06.06.1986
Sayısı: 86/10724
Resmi Gazete Tarihi: 25.07.1986
Resmi Gazete Sayısı: 19175
Düstur Kaydı: V (26) 439