İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası bmkp-19242.pdf

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Arasında Türkiye'de Buğday Islahı Konulu Proje Değişiklik Belgesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Proje Değişiklik Belgesi
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
İmza Yerleri ve Tarihleri: (), ()
Diğer Bilgiler: Proje No: TUR/83/001/E/01/31


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 09.01.1986
Sayısı: 1986/10951
Resmi Gazete Tarihi: 10.05.1986
Resmi Gazete Sayısı: 19242
Düstur Kaydı: V (26) 555