İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası bmkp-19248.pdf

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Arasında DSİ Personelinin Eğitim ve Desteklenmesi Konulu Proje Değişiklik Belgesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Proje Değişiklik Belgesi
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
İmza Yerleri ve Tarihleri: (), ()
Diğer Bilgiler: -Proje No: TUR/77/006/0/01/01


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 09.01.1986
Sayısı: 1986/10957
Resmi Gazete Tarihi: 10.11.1986
Resmi Gazete Sayısı: 19248
Düstur Kaydı: V (26) 566