TUR/85/004 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Teknik Kabiliyetlerinin Güçlendirilmesi Konulu Proje Değişiklik Belgesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Değişiklik Belgesi
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
İmza Yerleri ve Tarihleri: (27.08.1986)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 13.10.1986
Sayısı: 86/11109
Resmi Gazete Tarihi: 04.12.1986
Resmi Gazete Sayısı: 19301
Düstur Kaydı: V (26) 677