TUR/86/002 Numaralı Kanalizasyon Arıtma Konusunda İller Bankası Personelinin Eğitimi Konulu Proje Belgesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Proje Belgesi
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
İmza Yerleri ve Tarihleri: (18.09.1986)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 03.11.1986
Sayısı: 86/11173
Resmi Gazete Tarihi: 26.12.1986
Resmi Gazete Sayısı: 19323
Düstur Kaydı: V (26) 703