DP/TUR/84/002 Numaralı Devlet Planlama Teşkilatına Danışmanlık Hizmetleri, TUR/80/005 Numaralı Seraların Güneş Enerjisi ile Isıtılması, Sera Teknolojisi ve Domates F1 Hibridleri Üzerinde Araştırma, DP/TUR/85/009 Numaralı Milli Kalite Kontrol Sistemi Safha II, TUR/86/004 Numaralı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün Bilişim Yeteneğini Güçlendirme ve DP/TUR/83/013 Numaralı Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü Endüstriyel Metroloji Laboratuvarının Kurulması Projelerine Dair

Türü: İki Taraflı
Tipi: Proje
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
İmza Yerleri ve Tarihleri: (14.01.1987)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 12.03.1987
Sayısı: 87/11563
Resmi Gazete Tarihi: 11.04.1987
Resmi Gazete Sayısı: 19428
Düstur Kaydı: V (26) 883