İstanbul'un Tarihi Mahallelerinin Korunması Konulu Proje Değişiklik Belgesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Değişiklik Belgesi
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
İmza Yerleri ve Tarihleri: (20.05.1986)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 01.09.1987
Sayısı: 87/12061
Resmi Gazete Tarihi: 26.11.1987
Resmi Gazete Sayısı: 19646