Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan İpekböcekçiliği Eğitimi Konulu Proje Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 21.10.1987
Sayısı: 87/12257
Resmi Gazete Tarihi: 03.12.1987
Resmi Gazete Sayısı: 19653