TUR/81/001 Sayılı Mera ve Hayvan Yemi Üretimine Yardım Konulu Nihai Proje Değişiklik Belgesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Değişiklik Belgesi
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
İmza Yerleri ve Tarihleri: (21.09.1987)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 19.10.1987
Sayısı: 87/12248
Resmi Gazete Tarihi: 14.12.1987
Resmi Gazete Sayısı: 19664