Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uyuşturucu Madde Kaçakcılığı ile Mücadele İşbirliği Protokolü ve Ekleri

Türü: İki Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Uluslararası Suçlar
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Suriye
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (19.11.1966)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
15. Madde uyarınca onay belgelerinin teatisinden bir ay sonra 26.10.1967 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 09.01.1967
Sayısı: 6/7544
Resmi Gazete Tarihi: 21.02.1967
Resmi Gazete Sayısı: 12533 12837
Düstur Kaydı: V (6/1) 431 V (7/1) 584