Türkiye-Suriye Hudut Komisyonu Toplantıları Sonunda İmzalanan Protokol

Türü: İki Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Ülke ve Sınırlar
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Suriye
İmza Yerleri ve Tarihleri: Halep (09.06.1971)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
İmza tarihi olan 09.06.1971 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 04.09.1971
Sayısı: 7/3086
Resmi Gazete Tarihi: 21.10.1971
Resmi Gazete Sayısı: 13993
Düstur Kaydı: V (10/3) 3428