Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Muhadenet Muahedenamesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Muahedename
Konuları: Dostluk, Siyasal İşbirliği, İttifak ve Tarafsızlık
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Şili
İmza Yerleri ve Tarihleri: Roma ()
Diğer Bilgiler: -59 LoNTS, 249.Reg.No.1395-4 LT, 527


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 06.02.1926
Sayısı: 896
Resmi Gazete Tarihi: 27.06.1926
Resmi Gazete Sayısı: 405
Düstur Kaydı: III (7) 1463


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 01.01.1926
Düstur Kaydı: III (7) 1463