Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reich'i Arasında Muahede (Saldırmazlık Andlaşması-Samimi Dostluk Muahedesi)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Muahede
Konuları: Dostluk, Siyasal İşbirliği, İttifak ve Tarafsızlık
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Almanya
Dili: Türkçe, Almanca
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
İmza tarihi olan 18.06.1941 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Onay belgeleri 05.07.1941 tarihinde Berlin'de teati edilmiştir.


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 4072
Resmi Gazete Tarihi: 02.07.1941
Resmi Gazete Sayısı: 4849
Düstur Kaydı: III (22) 1355


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 07.02.1941
Resmi Gazete Sayısı: 4849
Düstur Kaydı: III (22) 1355