Türkiye ile Yunanistan Arasında Türk-Rum Ahali Mübadelesi Muhtelit Komisyonunun Kaldırılmasına (İlgiasına) Ait Mukavelename

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mukavelename
Konuları: Ahali Mübadelesi ve Göç
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Yunanistan
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (12.09.1933)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Onay belgeleri 19.02.1934 tarihinde teati edilmiştir.
Diğer Bilgiler: *12 LT, 171


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 2374
Resmi Gazete Tarihi: 08.01.1934
Resmi Gazete Sayısı: 2599
Düstur Kaydı: III (15) 130 (85)


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 01.08.1934
Resmi Gazete Sayısı: 2599
Düstur Kaydı: III (15) 130 (85)