Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Cumhuriyeti Arasında Mün'akit Muhadenet Muahedenamesi (Konsolosların Tayini Hakkında Alman Murahhasına Gönderilen Mektubun Sureti ve Alman Murahhasının Cevabı -Muahedenameye ek-)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Muahedename
Konuları: Dostluk, Siyasal İşbirliği, İttifak ve Tarafsızlık
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Almanya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (03.03.1924)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Onay belgelerinin İstanbul'da teatisinden 15 gün sonra 16.05.1924 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: -41 LoNTS, 237, Reg. No. 1017


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 483
Düstur Kaydı: III (5) 828 (422)


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 01.01.1924
Düstur Kaydı: III (5) 828 (422)