Türkiye-Yunanistan Arasında Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) Ekli XXVIII Sayılı Türkiye Taviz Listesinde Münderiç Sakız ve Kolofonla, XXV Sayılı Yunanistan Taviz Listesinde Münderiç Taze ve Tuzlu Balıklara Ait Gümrük Tavizlerinde Yapılan Tadil ve Geri Çekmelere Mütedair Listeye Dair Atina'da İmzalanan Zabıtname (12.08.1955 Tarihinde Atina'da İmzalanan Anlaşmanın İlgasına Mütedair Zabıtname)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Zabıtname
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Yunanistan
İmza Yerleri ve Tarihleri: Atina (20.06.1958)
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 03.06.1959
Sayısı: 7327


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.1959
Resmi Gazete Sayısı: 10229
Düstur Kaydı: III (40) 1275