Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan Uluslararası Karayolu Nakliyatına Mütedair Anlaşma, Uygulama Protokolü ve Ekleri

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma ve Protokol
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Yunanistan
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (04.04.1970)
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 25.07.1970
Sayısı: 7/1051
Resmi Gazete Tarihi: 16.12.1970
Resmi Gazete Sayısı: 13696
Düstur Kaydı: V (10/1) 143