Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mün'akit Muhadenet Muahedesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Muahedename
Konuları: Dostluk, Siyasal İşbirliği, İttifak ve Tarafsızlık
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Avusturya
İmza Yerleri ve Tarihleri: İstanbul ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Onay belgelerinin Ankara'da teatisinden 15 gün sonra 27.11.1924 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: -32 LoNTS, 247.Reg.No.821


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 494
Düstur Kaydı: III (5) 1049


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 01.01.1924
Düstur Kaydı: III (5) 1050