Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mün'akit İkamet Mukavelenamesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mukavelename
Konuları: İkamet, Ticaret ve Seyrüsefain
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Avusturya
İmza Yerleri ve Tarihleri: İstanbul ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Onay belgelerinin Ankara'da teati edildiği tarihten bir ay sonra 23.11.1924'te yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: -32 LoNTS, 303.Reg.No.822


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 495
Düstur Kaydı: III (5) 1053


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 01.01.1924
Düstur Kaydı: III (5) 1054