Türkiye-Almanya Arasında Svilengrad-Uzunköprü Münakalatının Yeniden Tesis ve Muvakkaten İşletmeye Açılması Hakkındaki 19.06.1941 Tarihli Ankara Anlaşması Mucibince Yapılacak Hesaplaşma Esasatı Hakkında Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Almanya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (05.12.1941)
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN