Türkiye-Federal Almanya Arasında İmzalanan Federal Almanya Bandıralı Gemilerin Türk Limanlarında ve Türk Bandıralı Gemilerin de Federal Almanya Limanlarında "En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Muamelesi" Görecekleri Hususunda Teati Olunan Mektup ve Notalar

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mektup ve Nota
Konuları: İkamet, Ticaret ve Seyrüsefain
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Almanya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Frankfurt-Main ()


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 02.06.1950
Sayısı: 5527
Resmi Gazete Tarihi: 10.02.1950
Resmi Gazete Sayısı: 7429
Düstur Kaydı: III (31) 772


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.1950
Resmi Gazete Sayısı: 7429
Düstur Kaydı: III (31) 772