Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 16.02.1952 Tarihli Ticaret Anlaşmasının Feshi İhbar Edilmeyerek Yürürlük Süresinin Bir Yıl Uzatılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Türü: İki Taraflı
Tipi: Bakanlar Kurulu Kararı
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Almanya
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 14.12.1979
Sayısı: 7/18580
Resmi Gazete Tarihi: 19.12.1979
Resmi Gazete Sayısı: 16854
Düstur Kaydı: V (19) 582