Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 16.02.1952 Tarihli Ticaret Anlaşmasının Feshi İhbar Edilmeyerek Yürürlük Süresinin Bir Yıl Uzatılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Türü: İki Taraflı
Tipi: Bakanlar Kurulu Kararı
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Almanya
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 04.01.1964
Sayısı: 6/2250
Resmi Gazete Tarihi: 20.01.1964
Resmi Gazete Sayısı: 1161
Düstur Kaydı: V (3/1) 321