Tesisi Derpiş Edilen Endüstriyel Ormancılık Plantasyonları İçin Türkiye'nin Tahsis Ettiği 19.274.000 TL'sına İlaveten, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programından (BMKP) 1.048.614 ABD Doları Yardım Teminini Öngören ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan Anlaşma Mahiyetindeki Endüstrilel Ormancılık Plantasyonları Proje Belgesi ve Ekleri (TUR/71/521)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Proje Belgesi
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): BM Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (20.10.1972)
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 02.07.1973
Sayısı: Jul-31
Resmi Gazete Tarihi: 13.12.1973
Resmi Gazete Sayısı: 14741
Düstur Kaydı: V (13/1) 46