Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının Yeniden Düzenlenmesi ve Takviyesi Amacıyla Hazırlanan Bir Projenin 47.000.000 Dolar Tutarındaki Dış Finansman İhtiyacını Karşılamak Üzere TCDD ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan İkraz Anlaşması ve Ekleri

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD)
İmza Yerleri ve Tarihleri: Vaşington (25.05.1973)
Diğer Bilgiler: Anlaşma metni Resmi Gazete'ye geçmemiştir.-ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 16.08.1973
Resmi Gazete Sayısı: 14627
Düstur Kaydı: V (12/2) 2910