İşgal veya Kontrol Altındaki Bazı Bölgelerin Emtia Ticaretine En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Kaidesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma (Nota Teatisi Sureyitle)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Amerika Birleşik Devletleri
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (04.07.1948)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Türkiye Hükümeti tarafından onaylandığının ABD Hükümeti'ne bildirilmesi üzerine 13.07.1948 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: 34 UNTS; 185.Reg.No.536-ÖKÇÜN