Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Karşılıklı Güvenliğe İlişkin Anlaşma-Nota Teatisi Suretiyle (Türkiye 10.03.1954 tarih ve 6370 sayılı Kanunla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Mün'akit 04.07.1948 Tarihli Muaddel Ekonomik İşbirliği Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşma" Başlığı Altında Onaylamıştır.)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Dostluk, Siyasal İşbirliği, İttifak ve Tarafsızlık-Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Amerika Birleşik Devletleri
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (07.01.1952)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Teati tarihi olan 07.01.1952 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: 179 UNTS, 121.Reg.No:2361-ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 10.03.1954
Sayısı: 6370


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 19.03.1954
Resmi Gazete Sayısı: 8662
Düstur Kaydı: III (35) 1645