Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Doğu Anadolu'da Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesine Dünya Gıda Programı Yardımı ile İlgili Anlaşma (333) ve Eki

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Dünya Gıda Programı (WFP)
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (14.08.1968)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Yayın tarihi olan 18.10.1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 29.08.1968
Sayısı: 6/10629
Resmi Gazete Tarihi: 18.10.1968
Resmi Gazete Sayısı: 13030
Düstur Kaydı: V (7/2) 2952