Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Ajanı Sıfatiyle Vaşington D.C.'de Kain Export-Import Bankası Arasında Akdedilen 30 Milyon Dolarlık Kredi Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Amerika Birleşik Devletleri
İmza Yerleri ve Tarihleri: Vasington (11.02.1948)
Diğer Bilgiler: *Anlaşmaya Ek Anlaşma (İmza: Vaşington, 04.03.1949) (25.03.1949 tarih ve 5359 sayılı Kanun-29.03.1949 tarihli ve 7168 sayılı Resmi Gazete ile Düstur: III (30) 896'da yayınlanmıştır.)


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 5282
Resmi Gazete Tarihi: 28.12.1948
Resmi Gazete Sayısı: 7091
Düstur Kaydı: III (30) 72


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 28.12.1948
Resmi Gazete Sayısı: 7091
Düstur Kaydı: III (30) 72