Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Dünya Gıda Programı Arasında Mün'akit Doğu Anadolu'da Hayvancılığın Geliştirilmesine Dair 333 Sayılı Uygulama Planında Mektup Teatisi Suretiyle Yapılan Değişiklik

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mektup Teatisi
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Dünya Gıda Programı (WFP)
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (17.07.1972), (14.12.1972)
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 02.01.1973
Sayısı: 7/5623
Resmi Gazete Tarihi: 16.02.1973
Resmi Gazete Sayısı: 14450
Düstur Kaydı: V (12/1) 412