Avrupa Yatırım Bankası -Özel Seksiyon- Keban Projesi -Altıncı Dilim- Projenin Genel İdaresi İçin Teknik Yardım Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasında Finansman Mukavelesi, Tatbikat Protokolü ve Ekleri

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mukavele ve Protokol
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Avrupa Yatırım Bankası
İmza Yerleri ve Tarihleri: Lüksemburg (26.09.1968)
Diğer Bilgiler: Tatbikat Protokolü ve Ekleri Düstur'a geçmemiştir.-ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 23.10.1968
Sayısı: 6/10847
Resmi Gazete Tarihi: 26.10.1968
Resmi Gazete Sayısı: 13037
Düstur Kaydı: V (7/2) 2964