Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik İşbirliği İdaresinin (E.C.A.) Türkiye'ye Tahsis Eylediği Şarta Bağlı, Dolar Yardımı Mukabilinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Nezdinde Türk Lirası ile Açılacak Karşılık Hesaba Dair E.C.A. İdaresi Türkiye Temsilcisi ile Mektup Teatisi Suretiyle Yapılan Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Amerika Birleşik Devletleri
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 5483
Resmi Gazete Tarihi: 01.03.1950
Resmi Gazete Sayısı: 7396
Düstur Kaydı: III (31) 370


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 01.03.1950
Resmi Gazete Sayısı: 7396
Düstur Kaydı: III (31) 370