Yeknesak Bir Deniz Balizaji Sistemine Dair Beynelmilel Anlaşma (Cenevre, 13.05.1936)

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Deniz

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Türkiye 19.03.1941 tarihinde onaylamıştır.
Diğer Bilgiler: *7 Hudson, 308


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 3592
Resmi Gazete Tarihi: 15.02.1939
Resmi Gazete Sayısı: 4133
Düstur Kaydı: III (20) 289 (202)


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 15.02.1939
Resmi Gazete Sayısı: 4133
Düstur Kaydı: III (20) 289 (202)