Hayvanların, Etlerin ve Menşei Hayvani Olan Diğer Mahsulatın Transitine Dair Beynelmilel Mukavelename (Cenevre, 20.02.1935)

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Mukavelename
Konuları: Tarım ve Hayvancılık
Diğer Bilgiler: *193 LoNTS, 37.Reg.No.4486


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 06.11.1937
Sayısı: 3243
Resmi Gazete Tarihi: 25.06.1937
Resmi Gazete Sayısı: 3640
Düstur Kaydı: III (19) 1334 (488)


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 25.06.1937
Resmi Gazete Sayısı: 3640
Düstur Kaydı: III (19) 1334 (488)