Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü (Sanfransisko, 26.06.1945)

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Andlaşma
Konuları: Uluslararası Örgütler ve Üyelik
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Birleşmiş Milletler Teşkilatı
Dili: İngilizce, Fransızca, Çince, İspanyolca, Rusça

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Türkiye 28.09.1945 tarihinde onaylamıştır.
Diğer Bilgiler: *9 Hudson, 327-YBUN, (1946-1947), 831-9 Hudson, 510 *Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36. Maddesinin 2. Fıkrasında Derpiş Olunan ve Hukuki Uyuşmazlıkların Çözülmesi Hususunda Divanın Yargı Hakkını Önceden Tanımayı Gerektiren İhtiyari Kayda Katılma Hakkında Kanun (12.05.1947 tarih ve 5047 sayılı Kanun-22.05.1947 tarihli ve 6612 sayılı Resmi Gazete ile Düstur: III (28) 1156'da yayınlanmıştır.) (4 UNTS; 265.Reg.No.50)


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 4801
Resmi Gazete Tarihi: 24.08.1945
Resmi Gazete Sayısı: 6092
Düstur Kaydı: III (26) 1382


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 24.08.1945
Resmi Gazete Sayısı: 6092
Düstur Kaydı: III (26) 1382