Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının XVI. Maddesinin 4. Fıkrasında Derpiş Olunan Statükonun Temdidine Dair Beyanname

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Beyanname
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Ticari İşbirliği Teşkilatı ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması
İmza Yerleri ve Tarihleri: Cenevre (30.04.1957)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Türkiye için imza tarihi olan 30.11.1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: 328 UNTS, 290.Reg.No.184-ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 03.06.1959
Sayısı: 7325


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.1959
Resmi Gazete Sayısı: 10229
Düstur Kaydı: III (40) 1272